Vrijwilligster Han Maijoor doet al 12½ jaar vrijwilligerswerk bij Dagcentrum Odion KrommeNoord, dat mensen met Niet aangeboren hersenletsel en mensen met een lichamelijke handicap ondersteunt. Han komt al 12,5 jaar lang 1 a 2 dagdelen in de week helpen bij schilderen, tekenen en sportactiviteiten.
Hetty Driessen (Teamleider Odion KrommeNoord): “Wij vonden het een hele prestatie en ze geeft een waardevolle bijdrage bij de ondersteuning bij clienten, medewerkers en activiteiten. Ze is een aardige, betrokken en fijne persoon”.
Vrijwilligster Han was erg verrast toen ze naast een mooie bos bloemen ook nog de Zorgpin opgesteld kreeg in aanwezigheid van haar man en collega’s van het dagcentrum. Han: “Ik vond het geweldig en voelde me erg gewaardeerd! Ik doe het vrijwilligerswerk omdat ik hulp kan bieden en kwetsbare mensen kan helpen. Ik kan het en wil graag op deze manier een bijdrage leveren aan de maatschappij”.